Anna Odell

Undersökandet är hennes drivkraft, filmkameran hennes verktyg. I höst är Anna Odell aktuell med den nya långfilmen X&Y, där hon leker med kvinnliga och manliga identiteter, verklighet och fiktion. Målet för konstnären och filmregissören är att få människor att tänka till och ifrågasätta både sig själva och sin omvärld.   Hennes examensarbete på Konstfack 2009, […]